Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Rökfria miljöer

Från och med den 1 juli 2019 blir fler områden utomhus rökfria.

Syftet med de utökade rökfria miljöerna är att minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar, avnormalisera rökning samt skydda överkänsliga personer som exempelvis barn.

Vilka områden blir rökfria?

  1. Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer som biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet.
  2. Uteserveringar
  3. Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang omfattas den fortfarande av rökförbudet.
  4. Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  5. Entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillgång till, omfattas av rökförbud enligt lagen. Entréer till restauranger, butiker, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård är några exempel.

Vem ansvarar för de rökfria miljöerna?

Den som äger eller disponerar ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att rökförbudet följs. Den som är ansvarig för det rökfria området är skyldig att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med tillsägelser. Om rökning sker trots tillsägelse får personen i fråga avvisas från området av ordningsvakt eller polis.

Askkoppar och markerade områden där rökning tidigare varit tillåten ska tas bort. Detta på grund av att man inte får uppmuntra till rökning på ett område där det är rökförbud.

Vilka produkter omfattas av rökförbudet?

Rökförbudet omfattar flertalet produkter. Dessa får inte rökas inom de rökfria områdena.

  1. Tobak
  2. Elektroniska cigaretter
  3. Rökning av örtprodukter
  4. Förångning eller annan upphettning av tobak, exempelvis vattenpipa
  5. Rökförbudet gäller även användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll