Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Receptfria läkemedel

Fyll i en bildbeskrivningstext

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket, som har det övergripande tillsynsansvaret.


På Läkemedelsverkets hemsida finns information om bland annat anmälan, lagstiftning, vägledning, avgifter och vilka läkemedel som får säljas utanför apotek.


Egenkontroll – ett krav som kontrolleras av miljöenheten

Du gör en anmälan om att du vill sälja receptfria läkemedel till Läkemedelsverket, men kontrollen av hur försäljningen går till görs av oss som jobbar på miljöenheten.


Alla som säljer receptfria läkemedel utanför apotek är skyldiga att ha så kallade egenkontrollprogram samt rutiner och dokumentation för att säkerställa att försäljningen följer lagstiftningens krav. Rutinerna ska vara skriftliga och anpassade för varje enskilt försäljningsställe.


Egenkontrollprogrammet ska bland annat beskriva rutiner för:

 • hur större förändringar ska anmälas till läkemedelsverket
 • hur ni kontrollerar att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd
 • mottagningskontroll
 • exponering och förvaring av läkemedel
 • hur ni sköter försäljningen och t.ex. garanterar obrutna förpackningar, hållbarhetstid och ger råd till kunder
 • hantering av läkemedel som har reklamerats eller återkallats
 • dokumentation för spårbarhet och reklamationer
 • utbildning av personal
 • kontroll av åldersgräns
 • hur ni lämnar försäljningsuppgifter till e-Hälsomyndigheten (före detta Apotekens Service AB)

Mer information om vad som ska ingå i egenkontrollprogrammet finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel.


Läkemedelsverkets riktlinjer

Läkemedelsverket har mycket information om vad som gäller vid försäljning av receptfria läkemedel i butik. Här är några exempel:


 • Läkemedlen måste förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal.
 • Läkemedel får inte säljas till den som inte har fyllt 18 år.
 • Det måste framgå genom skyltning att det är läkemedel, att det är 18-årsgräns och langningsförbud för nikotinläkemedel.
 • Rådgivning får endast ges av farmaceut. Försäljningsstället ska informera om var sådan rådgivning kan fås.
 • Det bör vara minst tre men gärna sex månader kvar av hållbarhetstiden vid försäljning.
 • Endast obrutna och korrekt märkta förpackningar får säljas.
 • Ni är skyldiga att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ert sortiment. Dessa får inte säljas vidare.

Publicerad: 2017-05-05 13.35

Senast ändrad: 2020-03-02 15.13

 

Dela detta innehåll

Hanna Persson

Miljöhandläggare

 

Hanna.Persson@sotenas.se

0523 - 66 40 38

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial