Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Avfall

Staplade sprejburkar med olika färger.

Vilka regler om återvinning och avfall gäller för dig som har en verksamhet eller ett företag? Här finns den information du kan behöva.


Verksamheter och företag skapar ofta både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Hushållsavfallet får bara hämtas av Rambo AB. Verksamhetsavfallet kan delas in i olika grupper där en del avfallsslag kan gå in i varandra.


Olika typer av verksamhetsavfall

  1. Avfall med producentansvar
  2. Avfall till materialåtervinning
  3. Farligt avfall
  4. Brännbart avfall
  5. Avfall till deponi
  6. Organiskt avfall

Det är du som bedriver verksamheten där avfallet uppkommer som ska se till att det hanteras på ett, ur hälso- och miljömässigt, godtagbart sätt.


Transport av avfall

Avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har tillstånd. Detta gäller både avfall och farligt avfall. Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen. Avfall från din egen verksamhet får du själv transportera om det rör sig om mindre mängder, annars krävs anmälan till Länsstyrelsen. Egen transport av mindre mängder farligt avfall ska också anmälas till Länsstyrelsen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Rambo AB

Servicecenter

 

kundservice@rambo.se

0523 - 66 77 00

Länsstyrelsen i västra götalands län

 

vastragotaland@lansstyrelsen.se

010-224 40 00