Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Företag, stöd och rådgivning

För att mildra lokala företags påverkan av covid-19 har Sotenäs kommun tagit fram ett stödprogram till företag. Åtgärderna presenteras här nedan och kommer att justeras löpande utifrån nationella direktiv och utvecklingen av pandemin.

 1. Sotenäs kommun ger anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter gällande livsmedel, miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl.
  Fakturor kommer att skickas ut och granskningar genomföras enligt nedan:
  Betaldag för fakturor utställda efter 2020-03-20 kommer att flyttas fram till 2020-09-30.
 2. Lokala leverantörer kan fakturera på 15 dagar netto
  För att hjälpa de lokala företagen med sina kassaflöden och likviditet kan de (under perioden 2020-04-27 till 2020-09-30) fakturera Sotenäs kommun på 15 dagar netto i stället för de vanliga 30 dagarna.
 3. Handla lokalt
  Sotenäs kommun informerar om vikten av och uppmuntrar sina anställda, som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp, att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen.
 4. Mat för avhämtning eller utkörning
  Sotenäs kommun kan konstatera att i princip alla våra restauranger och matbutiker erbjuder mat för avhämtning och vissa erbjuder även utkörning.
 5. Skjut upp evenemang istället för att avboka dem
  Utgångspunkten är att Sotenäs kommun inte ställer in några evenemang, men kan komma att skjuta fram dem i den grad det behövs och till den tidpunkt som bedöms som lämplig under rådande situation.
 6. Dela upp offentliga upphandlingar
  När kommunen gör inköp inom ramen för LOU, försöker Sotenäs kommun att dela upp upphandlingarna i mindre delar så att lokala företag ges bättre möjligheter att lämna anbud.
 7. Uteserveringar och varuexponering
  Lokala företag ges möjlighet att tidigarelägga öppnandet av sina uteserveringar och att flytta ut sin verksamhet på stadens gator och torg samt utöka verksamhetsyta.
  Erforderliga polistillstånd krävs fortsatt samt att det åligger näringsidkaren att säkerställa att tillgängligheten/framkomligheten inte påverkas negativt.
 8. Lokala kommunala inköp
  För att stötta de lokala företagen uppmanas alla kommunens chefer att handla lokalt i de fall kommunen saknar ramavtal som måste följas och summan underskrider gränsen för direktupphandling.
 9. Konferenser som anordnas av kommunen ska bokas och genomföras inom kommungränsen under hela 2020.
 10. Vi håller grundskola och barnomsorg öppen
  Det är av avgörande betydelse för många företag i kommunen att grundskola och barnomsorg hålls öppen så personalen kan vara på jobbet. Så länge inte nationella direktiv kräver en stängning kommer Sotenäs kommun göra allt man kan för att säkerställa detta.
 11. Samarbete kring vissa anställningar/tjänster
  Sotenäs kommun bedömer att situationen kan innebära att vissa kommunala verksamheter får brist på personal. Hos företag kan det tvärtom innebära att man tvingas varsla eller permittera personal. För att undvika störningar i samhällsviktig verksamhet och för att företagen så snabbt som möjligt ska kunna återuppta sin ordinarie verksamhet kommer Sotenäs kommun att, om situationen så kräver, verka för att samarbeta med lokala företag kring anställningar. Sotenäs kommun uppmanar företagen i kommunen att söka liknande samarbeten med varandra. Exempel är säsongsarbete inom jordbruk.
 12. Nordens Ark bedriver en viktig verksamhet i kommunen. Anläggningen erbjuder en härlig utflykt i friska luften, med stora ytor där man kan hålla avstånd till varandra och där man även kan få se en mängd fantastiska djur.
 13. Tumlaren är en viktig anläggning för Sotenäs kommun. Besökare till anläggningen genererar kundunderlag till restauranger, butiker, hotell/campingar med mera.
  Sotenäs kommun kommer i samarbete med Tumlaren säkerställa att verksamheten kan hållas öppen för att på så sätt bidra till flera olika näringar. Nationella riktlinjer ska följas.
 14. Sotenäs näringsutvecklare guidar dig som företagare
  Sotenäs kommun har sedan länge en näringslivsutvecklare och näringslivsutvecklaren står till företagens förfogande även i denna situation. Kontakta Michael Gustavsson via Micael.Gustafsson@sotenas.se eller via kommunens växel 0523-66 40 00 om du behöver hjälp.

Publicerad: 2017-03-23 14.40

Senast ändrad: 2020-04-27 09.30

 

Dela detta innehåll

Micael Gustafsson

Tf näringslivsutvecklare


micael.gustafsson@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial