Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Folköl

Ölglas framför tallrik med mat.

Folköl

I Sotenäs kommun är Kommunstyrelsen handläggande och beslutande myndighet när det gäller tillsyn över försäljning av folköl. Vid försäljning av folköl ska en anmälan göras till kommunens alkoholhandläggare. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och i serveringslokal. Folkölsförsäljning behöver dock inte anmälas om ett gällande serveringstillstånd omfattar starköl, då sådant tillstånd även medger försäljning av folköl. Med folköl menas öl med en alkoholhalt högre än 2,25 men lägre än 3,5 volymprocent. Folköl får bara säljas till personer över 18 år.

Villkor för försäljning

För att få sälja folköl ska lokalen vara godkänd eller registrerad som livsmedelsanläggning. Matvaror ska försäljas eller servering av lagad mat ska ske. I en butik ska charkvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker säljas. I en serveringslokal ska minst korv, hamburgare eller smörgås serveras. Det ska finnas en noggrann egentillsyn, över försäljningen, så att verksamheten följer reglerna, ett så kallat Egenkontrollprogram som ska lämnas in till kommunen i samband med anmälan.

Kostnader

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen av folkölsförsäljning/servering vilken är 2 594 kronor per år, samt att det tas ut en timavgift vid extra uppföljning på 1089 kronor/timme enligt taxan för 2022.

Om verksamheten byter ägare, ska en ny anmälan och egenkontrollprogram lämnas in till kommunen i god tid innan överlåtelsen sker.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll