Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Hygienlokaler

Hand håller tatueringsmaskin och gör tatuering för överarm.

Miljöenheten bedriver tillsyn på hygienlokaler. Till hygienlokaler räknas exempelvis piercing, tatuering, hårvård, manikyr, pedikyr, hudvård, akupunktur, fotvård och solarium. Vissa av dessa verksamheter är anmälningspliktiga och ska anmälas till miljöenheten.


Anmälan

Om du funderar på att starta en ny verksamhet eller byta lokal för befintlig verksamhet ska en anmälan behöva göras till miljöenheten.


Anmälningsplikten gäller verksamheter som erbjuder:

  1. Hygieniska behandlingar som exempelvis fotvård, akupunktur, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.
  2. Bassängbad, som till exempel bassänger, pooler och tunnor som är avsedda för allmänheten eller många människor.
  3. Solarium


Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt kontakta miljöenheten.


När du anmäler en hygienisk verksamhet ska din anmälan har kommit in till miljöenheten minst sex veckor innan verksamheten startar. Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält måste du betala en miljösanktionsavgift.


Egenkontroll

Du som driver verksamheten ska ha kunskap om vilka lagar och bestämmelser som berör verksamheten. Detta för att kunna förebygga att olägenheter uppstår för människors hälsa och miljön. Du ska ha en egenkontroll som innefattar rutiner för bland annat ansvarsfördelning, upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar och undersöka samt bedöma risker för smitta eller annan olägenhet för människors hälsa.


Kontakta kommunens bygglovsenhet

Tänk på att även kontrollera med kommunens bygglovsavdelning om du behöver bygglov för ändring av lokalens användning, uppsättning av skylt eller dylikt. Planerar du att ha någon form av matservering eller försäljning av livsmedel ska du kontakta en livsmedelsinspektör för att få veta vilka regler det finns om detta.


Blanketter

När miljöenheten delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under relaterad information.


Anmälan om bassängbad Pdf, 120.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om lokal för hygienisk behandling Pdf, 132.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om solarium Pdf, 165.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll