Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Serveringstillstånd

Bubbel hälls i champagneglas.

För att få servera starköl, vin, spritdrycker, alkoholdrycksliknande prepparat (alkoglass) eller andra jästa alkoholdrycker till allmänheten eller till slutna sällskap (i försäljningssyfte), behövs enligt alkohollagen (SFS 2019:345) ett serveringstillstånd.

Tillstånd behövs både vid servering till allmänheten och vid servering till slutna sällskap oavsett om det gäller servering vid ett enstaka tillfälle, en tidsbegränsad period eller vid stadigvarande servering.


Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen

  1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnader för inköp av dryckerna, och
  3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Observera att samtliga tre förutsättningar ovan ska vara uppfyllda för att undantaget ska gälla. Se 8 kap 1 § Alkohollagen SFS 2010:162

I Sotenäs kommun är det kommunstyrelsen som hanterar ansökningar om serveringstillstånd och är tillståndsmyndighet.

Vi beskriver här hur det går till att ansöka om tillstånd.


När behövs ett serveringstillstånd?

Servering av starköl, vin, spritdrycker, alkoholdrycksliknande prepparat (alkoglass) eller andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd finns. Detta gäller varje form av alkoholservering mot ersättning samt även när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.


När behövs inte ett serveringstillstånd?

Det är i många fall tillåtet att utan serveringstillstånd bjuda på alkoholdryck. Det är till exempel tillåtet att flera personer genom samköp kommer överens om att köpa in och tillsammans konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris. För privatpersoner finns också en möjlighet att vid ett enstaka tillfälle sälja alkoholdryck till självkostnadspris, till exempel vid ett bröllop. Kontakta gärna tillståndsmyndigheten för mer information om vad som gäller för ditt arrangemang.

 

Folkölsförsäljning

Vid servering eller försäljning av folköl krävs inte serveringstillstånd (ingår i ett serveringstillstånd som omfattar servering av starköl) men kräver anmälan till kommunstyrelsen. Läs mer på sidan Folköl.


De vanligaste typerna av serveringstillstånd

  1. Stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten (vanligtvis till restauranger).
  2. Stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutet sällskap i näringssyfte s k festvåningstillstånd och servering till egna medlemmar s k klubbrättigheter.
  3. Tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten (exempelvis vid festivaler/karnevaler).
  4. Tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutet sällskap (personalfester, bröllop, föreningsarrangemang och liknande).
  5. Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus).
  6. Trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt)

Serveringstillstånd kan också gälla stadigvarande eller tillfälliga utökningar av befintligt tillstånd, till exempel uteservering eller förlängt öppethållande.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll