Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Sotenäs kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera.Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.


På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.


Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträden


Nämndernas protokoll


Hur man överklagar

  

Riktlinjer och styrande dokument för Sotenäs kommun Öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2022-05-19 Pdf, 579 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2022-04-28 Pdf, 895.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2022-04-26 Pdf, 890.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av Länsstyrelsens beslut 2022-05-02 Anmälan om beslut att anta lokala ordningsföreskrifter i Sotenäs kommun Pdf, 449.5 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2022-04-27 Pdf, 161.6 kB.


Kungörelse om bygglov, Väjern 1:1, handlingar Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2022-04-21 Pdf, 524.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2022-04-20 Pdf, 609.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2022-04-21 Pdf, 116.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll extra ONAU 2022-04-21 Pdf, 83.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2022-04-13 Pdf, 904.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2022-04-12 Pdf, 888.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-04-07 Pdf, 527.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2022-04-06 Pdf, 195.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande justerat protokoll ONAU 2022-04-07 Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ellene 1:383, ansökan om bygglov nätstation


Kungörelse - Finntorp 1:140, ansökan om bygglov nätstation


Kungörelse - Linddal 2:1, ansökan om förhandsbesked


Kungörelse - Linddal 2:1, ansökan om förhandsbesked


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-04-07 §§ 38-39 omedelbar justering Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2022-03-29 Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-04-04 Pdf, 81.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2022-03-30 Pdf, 167.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll Sof Väst 2022-03-22 Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ellene 1:383, ansökan om bygglov fibernodhus


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2022-03-24 Pdf, 530.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2022-03-23 Pdf, 161.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 1:414, ansökan om bygglov mobilmast


Kungörelse - Gravarne 3:1, ansökan om bygglov toaletter


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-03-10 Pdf, 502.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Finntorp 2:238, bygglov kajakställning


Kungörelse - Uleberg 2:212, bygglov kajakställning


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2022-03-09 Pdf, 133.7 kB.


Kungörelse - Hunnebo 1:327 Kaprifolskolan, bygglov komplementbyggnad


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2022-03-03 Pdf, 110.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2022-03-02 Pdf, 612.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2022-03-01 Pdf, 871.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2022-03-03 Pdf, 526.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2022-02-16 Pdf, 174.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2022-02-18 Pdf, 292.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-02-17 Pdf, 109.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-02-17 Pdf, 522.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2022-02-15 Pdf, 573.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-02-17 omedelbar justering § 11, 14-15 Pdf, 851.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2022-02-15 Pdf, 869.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Detaljplan Munkebo 2, delar av Uleberg 1:3 och 1:4 Pdf, 890.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Väjern 1:1, ansökan om bygglov ställplatser och båtupplag


Kungörelse - Tången 42:1, ansökan om bygglov kiosk


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2022-02-09 Pdf, 899.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2022-02-03 Pdf, 533.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2022-02-02 Pdf, 144 kB.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19