Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Anslagstavla

Det här är Sotenäs kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera.Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.


På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.


Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträden


Nämndernas protokoll


Hur man överklagar

  

Riktlinjer och styrande dokument för Sotenäs kommunöppnas i nytt fönster

Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2020-10-28PDF


Kungörelse - Ellene 1:399 bygglov arbetsbodarPDF


Kungörelse - Hunnebo 1:327 bygglov flerbostadshusPDF


Kungörelse - Vägga 2:358 bygglov mobiltornPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2020-10-22PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2020-10-21PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2020-10-20PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-10-19PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2020-10-13PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2020-10-15PDF


Kungörelse - Vägga 2:262, bygglov arbetsbodarPDF


Kungörelse - Vägga 2:262, tidsbegränsat bygglovPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2020-10-08PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2020-10-08PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2020-10-07PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2020-10-08PDF


Kungörelse - Lyckan 1:36, ansökan om bygglovPDF


Kungörelse - Vägga 2:358, ansökan om bygglovPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll Samordningsförbundet 2020-09-29PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2020-09-24PDF


Kungörelse - Finntorp 2:238, ansökan om förhandsbeskedPDF


Kungörelse - Vägga 4:1, ansökan om förhandsbeskedPDF


Kungörelse - Vägga 2:262, ansökan om bygglovPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2020-09-23PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2020-09-15PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2020-09-17PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2020-09-17PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-09-16PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2020-09-10PDF


Kungörelse - Detaljplan Vägga 2:17 m.fl.KungshamnPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2020-09-09PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2020-09-09PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2020-09-03PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2020-08-27PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2020-08-27PDF


Kungörelse - Tången 42:1, ansökan om bygglovPDF


Kungörelse - Gravarne 3:1, ansökan om bygglovPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-08-26PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2020-07-23PDF


Kungörelse - Detaljplan Gamla SmögenPDF


Kungörelse - Detaljplan för Bäckevik 12:1, KvarnbergetPDF


Kungörelse - Detaljplan Munkebo 2, delar av Uleberg 1:3, 1:4 och 1:5PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2020-07-02PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MIMB 2020-06-23PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2020-06-11PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-06-10PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2020-06-09PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2020-06-09 omg.justeringPDF


Tillkännagivande av justerad paragraf KF 2020-06-11 pg 76PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2020-06-11PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2020-06-02PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2020-06-11PDF


Tillkännagivande av justerad paragraf KSAU 2020-06-10PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2020-06-02PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2020-06-04PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2020-06-03PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2020-05-27PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2020-05-19PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll Samordningsförbundet 2020-05-15PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2020-05-19PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2020-05-19PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2020-05-19PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2020-05-20PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-05-20PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-05-13PDF


Kungörelse - Smögenön 2:35, ansökan om bygglovPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2020-05-04PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2020-04-29PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2020-04-23PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2020-04-29PDF


Tillkännaivande av justerat protokoll ON 2020-04-23PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2020-04-23PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-04-22PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2020-04-15PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2020-04-15PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2020-04-07PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2020-04-08PDF


Kungörelse - Tossene 1:6, ansökan om bygglovPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-04-01PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2020-03-26 1PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2020-03-26PDFTillkännagivande av justerat protokoll Samordningsförbundet 2020-03-20PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2020-03-18 § 48PDF


Kungörelse - Vägga 2.262, ansökan om bygglovPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2020-03-1PDF8


Kungörelse - Malmön 1:654, ansökan om bygglovPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2020-03-11PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2020-03-12PDF


Kungörelse - Malmön 1:654, ansökan om bygglovPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-03-04PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2020-02-27PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2020-02-26PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2020-02-27PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2020-02-27PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2020-02-26PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2020-02-13PDF


Tillkännagivande av justert protokoll ONAU 2020-02-13PDF

Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2020-02-13PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2020-02-12PDF


Kungörelse - Detaljplan för Hunnebo 1:647 m.fl.PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-02-12PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2020-01-30PDF


Tillkännagivande av juseterat protokoll ON 2020-01-30PDF

Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2020-01-28Word


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-01-29PDF


Kungörelse - Detaljplan för Hovenäset 1:420PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2020-01-16PDF

Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2020-01-16PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2019-12-12PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2019-12-11PDFPublicerad: 2017-12-11 14.07

Senast ändrad: 2020-08-12 11.18

 

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial