Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Förskola

Anmälan för ny skolverksamhet

Planerar du att starta en skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra en anmälan till oss på miljöenheten senast sex veckor innan du startar.


En anmälan ska också göras om en befintlig verksamhet ska flytta till nya lokaler eller utökar med fler lokaler.


Följande verksamheter behöver anmälas

 1. Förskola och öppen förskola
 2. Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
 3. Förskoleklass
 4. Grundskola
 5. Gymnasieskola

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan.

Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt kontakta miljöenheten.


Vilken information som ska finnas med i anmälan står på vår anmälningsblankett. Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält får du betala en miljösanktionsavgift.


Lokalerna som ska användas behöver vara anpassad till den verksamhet som ska bedrivas. Minimikrav är:

 1. God ventilation
 2. Lämpliga temperaturer i både inomhusluft och varmvattensystem
 3. Låga radonvärden
 4. Goda städ- och hygienrutiner
 5. Ändamålsenlig kemikalieförvaring
 6. Välordnad avfallshantering

Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram.


Övrigt att tänka på

Tänk på att även kontrollera med kommunens bygglovsavdelning om du behöver bygglov.


Planerar du att ha någon form av matservering ska du även kontakta miljöenhetens livsmedelsenhet för att få veta om det finns några speciella regler eller krav kring detta. Om du ska servera mat behöver denna verksamhet registreras separat som livsmedelsanläggning, senast 10 dagar innan verksamheten startar.

  

Blanketter

När miljöenheten delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under relaterad information.


Anmälan om drift av skola Pdf, 109.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00