Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommun & politik

Här kan du läsa om hur Sotenäs kommun styrs, hur kommunen är organiserad och vilka möjligheter och rättigheter till insyn som du har i kommunens verksamheter.


Sotenäs kommun styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val vart fjärde år får förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen. Förenklat kan man säga att kommunen har en politisk nivå, där de folkvalda fattar beslut i alla större frågor. På en förvaltande nivå arbetar tjänstemän för att göra verklighet av de politiska besluten.


Kommunstyrelsen och nämnderna har förvaltningar med kommunanställda. Sotenäs kommun har cirka 900 anställda. I kommunen finns även kommunala bolag.

Nyheter från

Kommun & politik

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

SARA HELLMAN