Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Tobak

För att få sälja tobaksvaror måste du göra en anmälan till kommunen innan försäljningen startar. Tobaksvaror är produkter som innehåller tobak, exempelvis cigaretter, snus och tuggtobak.


Det ställs höga krav på dig som säljer tobak. Du är ansvarig för att verksamheten uppfyller de krav som ställs i Tobakslagen (1993:581). Du är skyldig att hålla dig informerad om reglerna för tobaksförsäljning och du är ansvarig för att informera din personal om dessa regler.


Anmälan och egenkontroll

Innan försäljning av tobaksvaror får ske måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälningsblanketten för försäljning av tobaksvaror hittar du till höger på denna sida.


I anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Ett egenkontrollprogram är ett dokument med rutiner som behövs för att visa att försäljningen sker i enighet med bestämmelserna i tobakslagen. Egenkontrollprogrammet ska även fungera som ett stöd för dig och din personal.


Om du ska sluta sälja tobaksprodukter måste du meddela detta till miljöenheten för att slippa betala en tillsynsavgift för nästkommande år.


18-årsgräns

Den som säljer tobaksvaror får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Försäljaren ska alltid begära att å se legitimation om det misstänks att kunden är yngre än 18 år.


Felaktig märkning på tobaksvaror

Tobaksvaror som är omärkta eller felmärkta får inte finnas till försäljning. Exempelvis ska varningstexterna vara på svenska. Du får inte sälja bryta förpackningar eller lösa cigaretter.


Marknadsföring

Du får inte marknadsföra tobaksprodukter så att det upplevs som påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att användning av tobaksprodukter. Marknadsföring av tobaksprodukter får inte vara synligt från utsidan av försäljningsstället.


 

Publicerad: 2017-05-05 13.55

Senast ändrad: 2019-06-25 11.10

 

Dela detta innehåll

Hanna Persson

Miljöhandläggare

 

Hanna.Persson@sotenas.se

0523 - 66 40 38

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial