Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Regler och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar.

Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

 

Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden.

 

Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

C

Q

R

Reglemente Attest för Sotenäs kommun Pdf, 62.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Byggnadsnämnden Pdf, 230.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Hållbarhetsrådet Pdf, 247.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Intern kontroll Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Kommunstyrelsen Pdf, 237 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Pdf, 168.6 kB.

Reglemente för kommunala pensionärsrådet Pdf, 145.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Krisledningsnämnden Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Kulturstöd Pdf, 103.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Miljönämnden i mellersta Bohuslän Pdf, 139.9 kB.

Reglemente Omsorgsnämnden Pdf, 211.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Revisionen Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Utbildningsnämnden Pdf, 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Valnämnden Pdf, 138.7 kB.

Reglemente Överförmyndaren Pdf, 132.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler kring inlöst arbetstid Pdf, 187.9 kB.

Regler kring flexibel arbetstid Pdf, 202.5 kB.

Renhållningstaxa för Sotenäs kommun Pdf, 91.6 kB.

Resepolicy Pdf, 31.9 kB.

Riktlinjer för alternativa driftsformer Pdf, 240.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för borgensavgift Pdf, 155.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för dokumenthantering Pdf, 76.9 kB.

Riktlinjer för ersättningsskanning Pdf, 157.5 kB.

Riktlinjer för flaggning Pdf, 46.4 kB.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Pdf, 396.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hantering av arkiv Sotenäs kommun Pdf, 159.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hantering av medborgarförslag och motioner Pdf, 208.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hantering av ärenden för politisk behandling Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för inköp och direktupphandling Pdf, 152.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för kommunens fordon Pdf, 49.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för partistöd Pdf, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för rehabilitering Pdf, 338.1 kB.

Riktlinjer för rökfri arbetstid Pdf, 178.6 kB.

Riktlinjer för skyddskläder och arbetskläder Pdf, 176.4 kB.

Riktlinjer för sponsring Pdf, 121.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för styrdokument Pdf, 243.7 kB.

Riktlinjer för telefoni Pdf, 178.6 kB.

Riktlinjer för uppvaktning och avtackning Pdf, 95.9 kB.

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Pdf, 87.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av detaljplanerad industrimark Pdf, 52.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för markupplåtelse och uteserveringar Pdf, 276.1 kB, öppnas i nytt fönster.


X Y Z

Å


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19