Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Anslagstavla

Det här är Sotenäs kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera.Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.


På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.


Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträden


Nämndernas protokoll


Hur man överklagar

  

Riktlinjer och styrande dokument för Sotenäs kommunöppnas i nytt fönsterTillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-06-10PDF


Tillkännagivande av juserat protokoll Samordningsförbundet Väst 2021-05-28PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-06-09PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-06-03PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2021-06-02PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-06-02PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-06-03PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-06-01PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-05-27PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2021-05-27PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-05-20PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-05-18PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-05-19PDF


Tillkännagivande av justerad paragraf ONAU 2021-05-20 § 51PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-05-17PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-04-29PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2021-04-29PDF


Kungörelse - Hasselön 1:74, bygglov 3 padelbanorPDF


Kungörelse - Djupedal 1:9 ansökan om förhandsbeskedPDF


Kungörelse - Malmön 1:654 ansökan om bygglov sanitetsbyggnad/toaletterPDF


Kungörelse - Vägga 4:9 ansökan om bygglov mobilmastPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-04-22PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2021-04-21PDF


Tillkännagivande av juserat protokoll ON 2021-04-22PDF


Kungörelse - undersökningssamråd tryckbank Hunnebostrands hamnPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-04-20PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-04-14PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-04-08PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2021-04-07PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-04-07PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-03-31PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-03-25PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-03-25PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-03-23PDF


Kungörelse - Omholmen 1:1, bygglov mobilmastPDF


Kungörelse - Vägga 2:262, ändring av tidigare bygglovPDF


Kungörelse - Lyckan 1:36, ansökan om förhandsbeskedPDF


Tillkännagivande av justerat protokolll SoF 2021-03-19PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2021-03-18PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-03-11PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-03-11PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-03-04PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-03-04PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2021-03-03PDF


Kungörelse - Malmön 1:654, tidsbegränsat lov ställplatserPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-03-03PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-03-02PDF


Kungörelse - Bratteby 1:22, detaljplan HunnebohemmetPDF


Kungörelse - Hunnebo 1:327, bygglov KaprifolskolanPDF


Kungörelse - Gravarne 3:1, Hasselön 1:74, Kalvbogen S:1 bygglov skyddsportalerPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2021-02-18PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-02-16PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2021-02-17PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-02-16PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-02-17PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-02-15PDF


Kungörelse - Tången 42:1, bygglov sjöbodPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-02-04PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-02-03PDF


Kungörelse - Malmön 1:654 - förhandsbeskedPDF


Tillkännagivande av justerad paragraf 18 KS 2021-02-03PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-01-26PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-01-28PDF


Kungörelse - Vägga 2:262, bygglov, ändring av tidigare bygglovPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-01-19PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-01-21PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-01-14PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-01-141PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-01-11PDF


Kungörelse - Hunnebo 1:647, bygglov parkering, återvinningsstationPDF


Kungörelse - detaljplan för del av Finntorp 2:285PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-12-16PDF


Kungörelse - Vägga 2:262, bygglov reklamskyltPDF


Kungörelse - Ellene 1:399, bygglov arbetsbodarPDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2020-12-10PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2020-12-14PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2020-12-09PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2012-12-10-1PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2020-12-03PDF


Tillkännagivande av juserat protokoll UN 2020-12-03PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll Samordningsförbundet 2020-11-24PDF

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial