Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Översiktsplan 2022

Fyll i en bildbeskrivningstext

Förslag till ny översiktsplan för granskning

Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som utställt för granskning under tiden 11 juni till den 25 augusti 2022. Under granskningstiden har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter.

 

Digital översiktsplan

Förslaget till ny översiktsplan är digital och består av kartor och texter i nio delar. I den digitala plattformen hittar du information om hur du bäst tar del av förslaget. Du kan även lämna dina synpunkter direkt i plattformen.

Direkt till Översiktsplanen Länk till annan webbplats.

Kort om översiktsplanen

En översiktsplan är kommunens syn på den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs av kommunfullmäktige i december 2010. Efter drygt tio år finns behov av att se över inriktningar och förslag till mark- och vattenanvändning samt att göra nya avvägningar efter förändrad lagstiftning.


Inriktning för ny översiktsplan

Huvudstrategin för planen är ”Unikt landskap - unika orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta tillvara på Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren och riktlinjer ges för den långsiktiga utvecklingen fram emot år 2050. I planen beskrivs utvecklingen i hela kommunen. För fem tätortsområden ges en mer detaljerad redovisning.


Process och tidplan

Framtagandet av översiktsplanen följer bestämda steg enligt plan- och bygglagen. Granskningen är det andra skedet där justeringar har gjorts från samrådet i förslaget till planhandlingar.

Fyll i en bildbeskrivningstext

Fler sätt att del av översiktsplanen

 

Utskrivbar handling

Förutom att ta del av förslaget i den digitala plattformen finns en tillgänglighetsanpassad handling i pdf- format. Denna handling är även utskrivbar.

Ta del av översiktsplanen på plats
Den nya översiktsplanen finns att ta del av på här på kommunens hemsida, samt i kommunhuset - infocenter, Parkgatan 46, Kungshamn.


Möten
Har du frågor eller vill veta mer om översiktsplanen är du välkommen att träffa oss som arbetat med översiktsplanen måndag den 13 juni

• Hunnebostrand- Kulturhuset Hav och land kl 16.00-17.30

• Kungshamn - Folketshus 18:30-20:00


Har du frågor om hur du kan ta del av förslaget?

Om du har frågor angående hur det är möjligt att ta del av förslaget till översiktsplan är du välkommen att ringa kommunens växel 0523-66 40 00 eller mejla till mbk@sotenas.se.


Lämna synpunkter

Du är välkommen med dina synpunkter senast den 25 augusti 2022.


Direkt i den digitala plattformen Länk till annan webbplats.


Via e-post till: mbk@sotenas.se


Med post till: Sotenäs kommun, Samhällsbyggnad, 456 80 Kungshamn. Märk kuvertet med ”Synpunkter översiktsplan”


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00