Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Företagsakuten Fyrbodal

Ibland blir det inte som man tänkt sig………


Företagsakuten Fyrbodal drivs av Almi Företagspartner Väst AB på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund. Uppdraget är att hjälpa etablerade företag i Fyrbodal som har hamnat i ekonomisk knipa. Rådgivningen är kostnadsfri och syftet är att i möjligaste mån förhindra konkurser och rädda arbetstillfällen.

Rådgivarna på Företagsakuten har tystnadsplikt och de kan bistå med sin kunskap, erfarenhet och kontaktnät. Det viktigt att tröskeln är låg och att det ska vara lätt för företagen att få tag på Företagsakuten. Målet är att de som vänder sig till dem ska få den första kontakten inom 24 timmar.

  • Ofta börjar man med ett kort inledande samtal där man planerar en fortsättning. Ibland finns det ett mer akut behov och då kan de till exempel boka tid för ett längre telefonmöte samma dag, så att det blir en tydligare bild av problemet och vad som eventuellt går att göra.

De flesta som kontaktar Företagsakuten är företagare med ett fåtal anställda som är ensamma i sin ledarroll och som behöver någon att prata med. Ibland räcker det att företagaren får prata om problemet för att han eller hon själv ska komma på en lösning på problemet. Vid vilken tidpunkt företagaren tar kontakt skiljer sig åt, en del har precis börjat få problem medan andra tar kontakt väldigt sent i förloppet.

  • Har det gått för långt kan det vara svårt att göra något. Ju tidigare de hör av sig desto bättre för då finns fler möjligheter att koppla på nätverk mm.

Det handlar inte alltid om ekonomiska problem, ibland behöver man bara ett bollplank för att ta sig vidare. Väldigt många arbetar så hårt och mycket att de inte själva kan se möjligheterna.

  • Syftet är att få företagaren upp på banan igen. Enkel handlingsplan, kontakt med fordringsägare, förhandla, uppmuntra och finnas där som ett stöd för att företagaren inte ska känna att hon eller han är ensam.

Vill du ha kontakt? Eller känner du någon som behöver en person att tala med?

Företagsakuten i Fyrbodal

Rådgivare nås via e-post och telefon:

Carin.ramneskar@almi.se

070 625 1208

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll