Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Möte om Ren Kustlinje-projektet

Kommunalråd Mats Abrahamsson, till vänster, och Per-Olof Samuelsson, projektledare för Havsmiljösatsning Sotenäs.

Den här veckan har vårt kommunalråd Mats Abrahamsson deltagit i ett möte i Norge med parterna i Ren Kustlinje-projektet.

Politiker och tjänstemän från Norge, Danmark och Sverige träffas och diskuterar hur projektet framskridit och vad som behöver göras i framtiden.

”Det blir ett väldigt bra arbetssätt när politiker och tjänstemän från de olika deltagande länderna träffas på det här sättet och arbetar strategiskt mot den marina nedskräpningen i haven” säger Mats Abrahamsson.

Sotenäs kommun är så kallad Lead partner och ansvarar för projektledningen i Ren Kustlinje-projektet.

”Vi kallar ju Sotenäs för Havets kommun och då är det viktigt att vi tar på oss ledartröjan i frågan om den marina nedskräpningen. Det är en politiskt prioriterad fråga för Sotenäs kommunledning” säger Mats Abrahamsson.

Ett konkret exempel på vad Ren Kustlinje-projektet mynnat ut i, är till exempel den marina återvinningscentralen som startades tidigare i höstas i Sotenäs, den första i sitt slag.

Per-Olof Samuelsson, projektledare för Havsmiljösatsning Sotenäs, deltar också i mötet och han visar på tre andra satsningar som gjorts inom ramen för Ren Kustlinje-projektet i Sotenäs kommun:

”Vi har skapat ett fisk- och hummerrev som ska stärka det lokala torsk- och hummerbeståndet utanför Smögen. Vi har även startat ett nätverk mellan forskare och yrkesfiskare för erfarenhetsutbyte dem emellan. Slutligen har vi också ett spökfiskeprojekt, som innebär att vi tar upp övergivna hummertinor utmed Sotenäs kust, som annars hade legat kvar och låtit humrar gå en kvalfylld död till mötes. Det har blivit en stor framgång! Jag var så sent som i förra veckan i Ålesund i Norge och berättade om det, vilket lett till att även Norge ska påbörja ett spökfiskeprojekt” säger han.

 

För mer information kontakta:

Mats Abrahamsson, (M), kommunalråd

Telefon: 0523-66 45 20

Mejl: mats.abrahamsson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65