Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Försvarsmakten genomför övningar i Sotenäs kommun

En flagga i gult och blått vajar i vinden, i bakgrunden syns solen skina starkt.

Försvarsmakten har fått Sotenäs kommuns tillstånd att använda kommunens vatten- och markområden för militärövning 19 april-18 maj.

Det kommer under den tidsperioden att ske övningar i området kring:

 

Malmön, Långö, Stenskär och fyren Dynabrott i söder.

 

Det är Älvsborgs amfibieregemente som genomför slutövningar med inneliggande värnpliktiga och övningen kommer att äga rum mellan Göteborg och Kungshamn.

 

Verksamheter som kan förekomma i området är stävtilläggning med försvarsmaktens fartyg och båtar, tältförläggning, uppställning av materiel, lösskjutning och gruppering för observation.

 

De övande enheterna kommer ha tydliga instruktioner för att minimera störningar och markpåverkan. Försvarsmakten kommer också informera via sin hemsida: www.forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll