Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Förbud mot passiv insamling av pengar

Nu har Sotenäs kommun förbjudit passivt tiggeri vid vissa platser i kommunen.

Efter att kommunfullmäktige har bifallit en motion att man skulle undersöka möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand, har kommunfullmäktige beslutat att införa detta.


Insamling av pengar:

  1. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
    Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda kartbilagor.

Här kan du läsa de nya föreskrifterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


De områden som förbudet gäller för är:


Bovallstrand – utanför nya ICA:s entré

Hunnebostrand - utanför COOP:s entré

Kungshamn - utanför ICA, COOP och Systembolagets entréer

Smögen, Hasselösund – utanför ICA:s entré

Bohus-Malmön - utanför COOP:s entré


Polismyndigheten upprätthåller efterlevnaden av föreskrifterna.

Dela detta innehåll