Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Anpassade grundskolan

Hög med tärningar.

I anpassade grundskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna uppfylla grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kriterier, kan gå i anpassade grundskolan. Anpassade grundskolan har årskurserna 1–9.

Vi ser barn lyckas

All verksamhet i Sotenäs förskolor och skolor baseras på denna vision och helhetsidé.


I Sotenäs kommun heter den anpassade grundskola Utsikten, den är placerad i Kungshamn. Utsikten är till för elever i årskurs 1-9 som är mottagna i den anpassade grundskolan. På Utsikten arbetar lärare och resurspersoner, de samarbetar även med grundskolans pedagoger utifån elevens individuella behov.

I Sotenäs kan en elev som är mottagen i den anpassade grunsskola ha sin skolgång som integrerad elev i den grundskola som ligger närmast hemmet.

 

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna Sjöberg

Rektor Kungshamns skola
Anpassade grundskolan i Sotenäs

 

anna.sjoberg@sotenas.se

072-1429220