Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Gundsärskola

Hög med tärningar.

Grundsärskolan är till för elever som inte når grundskolans krav på grund av att eleverna har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Grundsärskolan har egna kursplaner och undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och ser olika ut för olika elever. Detta för att varje elev ska ha möjlighet att lyckas och utvecklas så långt som möjligt och göra framsteg utifrån sin förmåga.

Vi ser barn lyckas

All verksamhet i Sotenäs förskolor och skolor baseras på denna vision och helhetsidé.


I Sotenäs kommun har vi en särskola som heter Utsikten, den är placerad i Kungshamn. Utsikten är till för elever i årskurs 1-9 som är mottagna i grundsärskolan. På särskolan arbetar lärare och resurspersoner, de samarbetar även med grundskolans pedagoger utifån elevens individuella behov.

I Sotenäs kan en elev som är mottagen i grundsärskolan ha sin skolgång som integrerad elev i den grundskola som ligger närmast hemmet.
Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna Sjöberg

Rektor Kungshamns skola
Särskolan i Sotenäs

 

anna.sjoberg@sotenas.se

072-1429220