Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Skolskjuts för grundskolan

Skolskjuts för grundskolans elever

Kommunen anordnar skolskjuts för elever i förskoleklass till och med årskurs sex om avståndet mellan bostad och skola överstiger två kilometer samt för elever i år sju till nio om avståndet är tre kilometer eller längre.


Ansöka om skolskjuts

Det är dags att ansöka om skolskjuts för läsår 2023–2024 grundskola.

Ansökningsperioden för läsåret 2023–2024 pågår från 11 januari till 31 mars. Om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts tyvärr inte garanteras före skolstart.


Elever som är skrivna i Sotenäs kommun kan få skolskjuts till och från skolan om de uppfyller kraven i skolskjutsreglementet.

Du som vårdnadshavare måste skicka in en ny ansökan inför varje läsår.

Inför ett nytt läsår och i samband med att läsåret börjar är handläggningstiden upp till åtta veckor. Ansökningar som kommer in löpande under året har en handläggningstid på ungefär 2–4 veckor.


Busskort

Om elev förlorar sitt busskort eller om busskortet blivit skadat ska detta anmälas snarast till skolan eller till skolskjutsansvarig. Kortet spärras och eleven får ett intyg från skolan, vilket gäller som färdbevis under tiden tills det nya busskortet levereras. Det skadade kortet lämnas till skolan. En avgift på 100 kr tas ut för förlorade busskort.


Ansvar

Föräldrarna har ansvar för elevens väg till skolan eller till påstigningsplatsen. Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvar för att eleven kommer till skolan. Vid skoldagens slut anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjutsen. Chaufför i skolskjutsfordonet har ansvar under färden. 


Säkerhet 

Samtliga elever ska använda säkerhetsbälte. Rektor ansvarar med hjälp av personal vid enheten att kontroll av säkerheten utförs vid skolornas skolskjutshållplats varje läsårsstart. Kommunen utför kontinuerliga bussutrymningsövningar i samarbete med entreprenör och räddningstjänst. Övningen omfattar trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid av- och påstigning, under färd samt vid förflyttning till och från fordon. Om föraren av ett skolskjutsfordon bedömer att transporten på grund av väderlek eller vägens skick inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt, inställs denna. Vårdnadshavare ansvarar då själv för transporten vid utebliven skjuts. Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86

ALEN Mudarres

Utbildningssekreterare

Skolskjutssamordnare


saied.mudarressedraee@sotenas.se

0523-66 46 36