Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Buller

Allt oönskat ljud räknas som buller. Det kan vara ljud från fläktar, restauranger, skjutbanor, trafik eller djur. Ljud och buller påverkar människor på olika sätt beroende på vilken typ av ljud de utsätts för. Exempelvis vilken styrka ljudet har, vilka frekvenser det innehåller och vilken tid på dygnet det är.


Riktvärden 

Riktvärden använder vi när vi ska bedöma om en ljudkälla innebär en olägenhet enligt miljöbalken. Inomhus bör ljudnivån i medeltal inte överstiga 30 decibel och den maximala ljudnivån bör inte överstiga 45 decibel. Utomhus finns olika riktvärden för olika verksamheter och olika tider på dygnet. Dagtid bör ljudnivån i medeltal utomhus inte överstiga 55 decibel vid husets fasad. Läs mer om buller i länkarna under "relaterad information".


Upplever du buller i din närmiljö?

Upplever du buller i din närmiljö kan du kontakta i första hand den som orsakar störningen eller din fastighetsägare. Den som är ansvarig får störningen ska få tid att utreda eller åtgärda problemet. Om du inte får någon hjälp eller att störningen kvarstår kan du vända dig till miljöenheten får rådgivning.


För dig som fastighetsägare

Om någon boende i din fastighet upplever buller ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Du ska ha en egenkontroll och en fungerande klagomålshantering.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00