Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommunalt aktivitetsansvar

 

Aktivitetsstöd

 

Är du 16-19 år och saknar sysselsättning?

Har du tagit studenten utan examen? Eller har du kanske hoppat av gymnasiet och saknar sysselsättning?

Då behöver du kanske lite tips och stöd i att ta nästa steg. Kanske behöver du stöd ut i arbete, praktik eller någon individuell utbildningslösning? Eller är det så att du blivit hemma för länge och behöver stöd i att bryta ett negativt mönster?

Vi kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt mål genom kontakt, möte, samtal och praktiska handlingar.

Det finns en väg för alla!


"Men jag har verkligen ingen aning om vad jag vill göra"

Det är du inte ensam om, men du behöver förmodligen lite stöd i att hitta din väg!

Tillsammans utformar vi en plan som utgår från just dina styrkor, önskemål och drömmar, samtidigt som vi försöker se eventuella hinder och svårigheter. Vi försöker hitta den lösning som passar bäst för Dig just nu.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten, Vuxenutbildningen, LSS, Ungdomsmottagningen och vården, så om du har behov av stöd från olika aktörer så löser vi det.

Om du inte vill träffas kan vi ha kontakt på telefon, via sms eller via mail.

Du som anhörig till en ungdom i målgruppen är också varmt välkommen att höra av dig!


Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Kommunerna har ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Kommunens skyldighet regleras i skollagen 29 kap. 9 §.


Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder.

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Cecilia Larsson

Samordnare och Studie-och yrkesvägledare Sotenäs gymnasieskola
Kommunalt aktivitetsansvar

 

cecilia.r.larsson@sotenas.se

072-146 67 87