Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Våra skolor

Bovallstrands skola

Bovallstrands skola

I den norra delen av Sotenäs kommun finner vi Bovallstrands skola, den lilla skolan med cirka 30 elever. Bovallstrands skola är en F-3 skola och de små undervisningsgrupperna med cirka 10 elever i varje undervisningsgrupp skapar fantastiska förutsättningar kring individuellt lärande i en lugn och trygg undervisningsmiljö. På Bovallstrands skola finner vi undervisande skolpersonal med lång gedigen erfarenhet och skolans närmiljö bjuder in till kreativitet och lek. Skolans fritidsverksamhet erbjuder spännande aktiviteter och samverkar och arbetar nära den ordinarie skolverksamheten. 

På Bovallstrands skola ser vi barn lyckas genom att ge dem trygghet, kunskap, och ansvar och vi arbetar varje dag för att lämna ifrån oss elever som lyckats bli sitt allra bästa jag.


Varmt välkomna till oss!

Med vänlig hälsning Richard Andersson Rektor

Hunnebostrands skola

Hunnebostrands skola

I Bohusläns kustpärla Hunnebostrand finner vi Hunnebostrands F-6 skola med ca 180 elever fördelade i sju undervisningsgrupper. I samtliga undervisningsgrupper arbetar 1-2 pedagoger och närheten till hav, skog och land skapar fantastiska möjligheter för pedagogiska äventyr kopplat till utomhuspedagogik och miljöinriktat arbete med grön flagg. Här ser vi våra elever lyckas genom att ge dem trygghet, kunskap och ansvar och på skolan erbjuder vi samtliga elever studieverkstad där elever erbjuds extra tid för inlärning och läxläsning av utbildad behörig personal. På skolan finner vi även ett fritidshem med personal som erbjuder uteaktiviteter, lek, skapande och individuellt anpassade aktiviteter.

På Hunnebostrands skola arbetar vi varje dag för att lämna ifrån oss elever som lyckats att bli sitt allra bästa jag.


Varmt välkommen till oss!

Med vänlig hälsning Richard Andersson Rektor

Smögens skola

Smögens skola

Smögens skola ligger i hjärtat av Smögen, i den äldre delen av samhället.

Omgivna av hav och vackra klippor har vi på Smögens skola fantastiska möjligheter att ta del av en underbar och lugn miljö. Genom vår tillgång till en storslagen natur skapar vi pedagogiska aktiviteter som stärker elevernas olika förmågor samt utvecklar deras trygghet och känsla för varandra, sitt ursprung och sin närmiljö. Skolan är liten med bra lokaler och har en lugn och fin arbetsmiljö. All personal känner alla eleverna och detta ökar tryggheten för eleverna. De små undervisningsgrupperna bidrar till att alla elever blir sedda och möjliggör för oss att skapa bra förutsättningar för allas välmående, utveckling och lärande.

Fritidshemmet Krabban är en del av skolan och erbjuder i sin tur en kreativ och lekfull pedagogisk verksamhet som även det gynnar elevernas utveckling. Vårt mål på Smögens skola är att ge eleverna goda kunskaper och förmågor i framförallt basämnena samt en god stabil grund att stå på för övrigt så att de är väl rustade för kommande skolår.


Välkommen till oss!

Vänlig Hälsning Rektor Michael Rung

Kungshamnsskolan

Kungshamns skola

Barn åk 4-6.


Rektor Michael Rung


Åsenskolan

Åsenskolan

På berget mitt i vackra Kungshamn ligger Åsenskolan där det går ca 100 elever från förskoleklass till årskurs tre. Flera gånger per termin har skolan gemensamma aktiviteter så som exempelvis lekdagar, sångstunder, utflykter, uppträdande m.m. Skolans fritidsverksamhet erbjuder spännande aktiviteter och arbetar nära skolverksamheten. Skolans pedagoger uppmuntrar eleverna att respektera varandra, tro på sin egna förmåga och ha en trygg självkänsla. Utemiljön är stimulerande och bjuder in till lek på olika platser i bergen på gården och fotbollsplan.


Välkommen till oss!

Vänlig Hälsning Rektor Michael Rung


Sotenässkolan

Sotenässkolan

Sotenässkolan är vårt enda högstadium i kommunen vilket gör att alla ungdomar träffas på samma skola. De senaste tio åren har vi haft goda kunskapsresultat och en hög trivsel hos både ungdomar och vuxna , vilket vi gör allt för att fortsätta ha. Tonårstiden är inte alltid enkel så vi sliter hårt för att göra skoldagarna intressanta och trygga. Beundran och tack till våra ungdomars föräldrar som alltid är våra "medspelare". Tillsammans ger vi en bra start och grund för ungdomarnas steg ut i vuxenlivet. 

 

Hälsningar Jeanette Janson, rektor på Sotenässkolan


 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Rickard Andersson

Rektor Bovallstrands skola 

Hunnebostrands skola

 

rickard.andersson@sotenas.se

0523 - 66 42 26

Eva Bodgren

Skoladministratör

Bovallstrands skola

Hunnebostrands skola

 

eva.bodgren@sotenas.se

0523 - 66 42 25

Michael Rung

Rektor Smögens skola

Kungshamns skola & Åsenskolan

 

michael.rung@sotenas.se

0523 - 66 46 61

Christina Olofsson

Skoladministratör

Kungshamn skola & Åsenskolan


christina.olofsson@sotenas.se

0523 - 66 46 47

Jeanette Janson

Rektor Sotenässkolan

 

jeanette.janson@sotenas.se

0523 - 66 47 14

Mariette Flatting

Skoladministratör

Sotenässkolan Smögens skola Särskolan Sotenäs


mariette.flatting@sotenas.se

0523 - 66 46 20