Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Grundskola

Grundskolan i Sotenäs omfattar förskoleklass, årskurserna 1-9 och fritidshem.


Vi delar in våra skolor i fyra upptagningsområden. I den norra kommundelen finns grundskola Fkl-3 i Bovallstrand och Hunnebostrand. I den södra kommundelen finns grundskola Fkl-3 på Smögen och i Kungshamn finns det ett upptagningsområde som är fördelat på två skolor, Fkl-3 på Åsenskolan och 4-6 i Kungshamnsskolan.

I kommunen finns det en 7–9 skola, dit kommer eleverna från både norra och södra upptagningsområdena.


Alla barn som är bosatta i landet har enligt lag rätt att gå i skolan men också en skyldighet att gå i skolan, så kallad skolplikt, Skollagen 7 kap 2§. Det är du som förälder som ansvarar för att barnet går i skolan och deltar i undervisningen, Skollagen 7 kap 20§. Det är riksdagen som beslutar om skollagen, som omfattar övergripande mål för utbildningen och riktlinjer för verksamhetens utformning samt bestämmelser om skolplikt och kommunernas skyldigheter. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för alla barn. I vår kommun går redan de flesta 6-åringar i förskoleklass, så det innebär inte några större organisatoriska förändringar för vår skola.


Läroplaner, kursplaner och timplanen ligger till grund för undervisningen i våra skolor. Genom en god pedagogisk och systematisk verksamhet skapar vi en lyckad utveckling för varje enskild elev.


Utbildningsnämnden i Sotenäs har utformat mål för verksamheten, dessa mål ska tillsammans med de nationella målen arbetas med på ett systematiskt sätt.

VI SER BARN LYCKAS

All verksamhet baseras på denna vision och helhetsidé i alla våra förskolor och skolor i Sotenäs kommun.Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial