Sotenäs kommunvapen, länk till startsida
Stor nallebjörn håller mindre nallebjörn.

Familjecentralen Fyren

 

Mötesplatsen för föräldrar och barn i Sotenäs kommun

Välkommen till Familjecentralen som vänder sig till familjer med barn mellan 0-6 år. Du hittar vår verksamhet på Skolgatan 1 i Hunnebostrand.


Här finns:

Öppen förskola
Föräldrastöd
Barnavårdscentral
Psykolog, föräldraskap och små barn


Syftet med verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och deras familjer. Familjecentralen har som mål att vara en stabil, trygg och social mötesplats för familjer med barn i åldrarna 0-6 år.


På Familjecentralen ges föräldrar och barn möjlighet att träffas och lära känna varandra. Det är lätt att få råd, information och stöd av personalen på plats. I Öppna förskolans verksamhet får barn möjlighet att leka och utveckla sin sociala förmåga tillsammans med andra barn, men framför allt ha roligt. Vi kan erbjuda föräldrastöd i grupp eller enskilt utifrån föräldrars eller familjers olika intressen och behov.


På Familjecentralen kan du delta i gruppverksamhet:

Lilla Fyrens familjeförskola

ABC föräldraträffar

Spädbarnsmassage


På vår familjecentral träffar du BVCsköterskor, förskollärare, familjebehandlare och psykolog. Vi har även nära samarbete med barnmorska i Kungshamn och förskolans specialpedagog.


Familjecentralen drivs gemensamt av Sotenäs kommun, Vårdcentralen Kungshamn och Sotenäs Vårdcentral.


Följ och gilla oss på Facebook för att se våra aktuella aktiviteter.

Länk till Facebook

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Öppna förskolan

Anette Ekström

Förskollärare

 

anette.ekstrom@sotenas.se

0523 - 66 47 55

Öppna förskolan

Madeleine Wighed
Familjebehandlare

 

madeleine.wighed@sotenas.se

070-2575464

BVC Sotenäs Vårdcentral

Jennie Ragnarsson

BVC-sköterska

 

0523 - 199 76

BVC Sotenäs Vårdcentral

Elsa-Maria Ingvarsson

BVC-sköterska

 

0523 - 199 76

BVC Närhälsan

Åsa af Klinteberg

BVC-sköterska

 

010-441 66 50

Psykolog, föräldraskap och små barn

Astrid Lindström
Psykolog

 

073-595 25 34

sOTENÄS BARNMORSKEMOTTAGNING
pLACERAD I kUNGSHAMN

Hanna Larsson

Barnmorska


010- 441 67 20