Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Framtidens besöksnäring

Hur ska vi ha det med besöksnäringen?

Vi hoppas att du vill tycka till om detta förslag eftersom det är ett viktigt styrdokument för besöksnäringens utveckling i vår kommun.

Synpunkter inlämnas senast 2017-09-08 antingen genom att fylla i formuläret nedan eller skriva ner dina synpunkter och skicka med brev till Sotenäs kommun, registrator, Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn.

 

Läs förslaget

 

Förslaget har skrivits av arbetsgruppen för ”Framtidens besöksnäring” som består av 8 representanter för den lokala näringen, 2 representanter för Turistrådet Västsverige och 2 representanter för kommunen.

Efter remissomgången kommer ett nytt förslag att ställas samman utifrån inlämnade remissvar. Detta förslag lämnas sedan till kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 oktober.

Under förutsättning att förslaget antas i arbetsutskottet hanteras det sedan i kommunstyrelsen den 22 oktober för att slutligen behandlas i kommunfullmäktige troligen den 9 november. Vid ett positivt beslut startas ny verksamhet upp så snart som möjligt i början av 2018.

 

Med gemensamma mål för en positiv utveckling av besöksnäringen kommer vi att göra skillnad!

Din röst är viktig!

Har du synpunkter på remissförslaget skicka in dem genom att fylla i förmuläret nedan.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Dela detta innehåll