Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kulturråd

Fyll i en bildbeskrivningstext

Sotenäs kulturråd är ett samverkansorgan mellan kommunen och föreningslivet inom kultur och kulturarv. Alla ideella föreningar med verksamhet inom kultur, natur och kulturarv i Sotenäs kommun har möjlighet att medverka i kulturrådet.

Allmänna uppgifter

  • Verka för att utveckla föreningslivet i Sotenäs kommun
  • Bevaka och driva föreningslivets intressen
  • Verka för att utveckla samverkan mellan föreningar
  • Verka för att utveckla samverkan mellan föreningar och kommun

Kommunala uppgifter

  • Får vara referensgrupp i frågor som rör föreningars situation
  • Avge remissvar på erhållna remisser i kommunala ärenden av betydelse för föreningslivets situation i Sotenäs kommun

Arbetsformer

Sotenäs kulturråd träffas fyra gånger per år. Kultursekreteraren är sammankallande och fungerar som sekreterare under mötena. Ordförande och kultursekreterare justerar protokollet. Samtliga ideella föreningar inom kultur, natur och kulturarv kallas, förutsatt att de har aktuella uppgifter publicerade i Sotenäs kommuns föreningsregister.

Kallelse ska gå ut senast två veckor före mötet. Möjlighet ska finnas att delta digitalt. Den fysiska möteslokalen ska vara tillgänglighetsanpassad.

Mötesordförande väljs vid närmast föregående möte och dagordning stäms av mellan kultursekreterare och mötesordförande innan kallelse går ut.

Sotenäs kulturråd strävar efter att fatta beslut i konsensus, men vid omröstning har varje representerad förening en röst.

Protokoll från möten ska publiceras på Sotenäs kommuns hemsida.


Protokoll

 

230221 Pdf, 116.5 kB.

230524 Pdf, 158.5 kB.

230828 Pdf, 123.4 kB.

231121 Pdf, 153.5 kB.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Carl Forsberg

Kultursekreterare

 

carl.forsberg@sotenas.se

0523 - 664 788

0721-439 588