Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Barn- och ungdomskultur

Barnhand som fyller i teckning.

Kultur är ett verktyg som hjälper oss förstå och tolka vår omvärld. Den ger oss vidgade vyer och ökade möjligheter att påverka och förändra våra levnadsvillkor. Därför vill Sotenäs kommun erbjuda alla barn och unga i skolan en möjlighet att kontinuerligt uppleva kvalitativ konst och kultur. Detta är något som även är tydligt förankrat i olika styrdokument.Sotenäs kommun vill:


  • Utveckla vårt kulturella arbete i skolan genom att kontinuerligt höja kvaliteten på så sätt att vi fördjupar samarbetet med professionella aktörer och kulturinstitutioner.
  • Ge alla elever lika möjligheter och utjämna kulturella skillnader
  • Arbeta strategiskt och långsiktigt så att de kulturella insatserna förser eleverna med alla de verktyg/färdigheter som kulturens yttringar har att erbjuda
  • Använda mötet med olika kulturformer, för att vidga perspektivet inom ordinarie undervisning och främja insatser som bidrar till eget skapande som en del av lärandet.
  • Genom det egna skapandet ge eleverna ökad självkännedom och självkänsla.
  • Avdramatisera kulturinstitutioner och öppna dörrar så att även elever som exempelvis aldrig varit på Göteborgsoperan ser kultur som en möjlighet och inte som något främmande.Det kvalitativa målet för verksamheten är att varje barn ska få uppleva minst ett professionellt kulturarrangemang per stadie.

Barn- och ungdomskulturgruppen


Barn och ungdomskulturgruppen ansvarar för och genomför kulturverksamhet för barn från förskola - åk 9. Gruppen består av representanter från alla skolenheter, biblioteket, musikledare och samordnare för barn- och ungdomskultur. Representanter från Hunnebostrands Kulturhus Hav & Land och Kungshamns Folketshusförening bjuds in till varje möte. Verksamheten har regionalt stöd därmed ett regionalt uppdrag att samordna den professionella och lokala barn- och ungdomskulturen.


Skapande skola

Kommunen har sedan flera år arbetat med Skapande skola och genom detta fått möjlighet att stärka arbetet med kulturaktiviteter för våra elever. Skapande skola är en satsning från Kulturrådet, där kommuner kan söka pengar till kulturaktiviteter. Exempel på detta kan vara föreställningar i dans och teater, inträde och resa till museum eller workshops med kulturaktörer. Målet är att långsiktigt integrera kultur i undervisningen. Skapande skola i Sotenäs riktar sig till förskolebarn och elever i grundskolan.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Joakim Linder

Ungdomsutvecklare


joakim.linder@sotenas.se

0702-08 76 80