Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Idrotts-/och Fritidspris

Grafisk illustration av rullat papper med rött band runt.

Idrotts-/Fritidspriset

är avsett att vara en uppmuntran för person eller grupp av personer, som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare.


Idrotts-/fritidspriset kan tilldelas person eller grupp av personer, som är eller har varit bosatt i Sotenäs kommun eller vars verksamhet har samhörighet med kommunen.


Idrotts-/fritidspriset utdelas på grundval av förslag. Förslag till pristagare kan inges av person, organisation, institution eller utbildningsnämndens ledamöter.


Sista nomineringsdag är 31 Oktober 2023


Nominera


Pristagare utses av utbildningsnämnden i December.

Priset utgörs av en check på 10 000 kr och ett diplom.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll