Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Väjerns båthamn

Väjerns småbåtshamn

På Väjern finns det ca 180 kommunala båtplatser.

Kommunen svarar för skötsel, underhåll, uthyrning av båtplatser och uppställningsplatser.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Robert Hoffman

Hamntillsyningsman

 

robert.hoffman@sotenas.se

070 - 246 13 66

Rosita Johansson

Administratör båtplatser, sjöbodar och bryggor

 

rosita.johansson@sotenas.se

0523 - 66 47 58