Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Smögens båthamn

Smögens småbåtshamn

Det finns två småbåtshamnar på Smögen och cirka 460 platser.

  • Nya hamnen
  • Smögenbryggan

Hamnen förvaltas av kommunen som svarar för skötsel, underhåll, uthyrning av båtplatser och uppställningsplatser.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Ulf Jensen

Hamntillsyningsman 


0705 - 42 52 59

Rosita Johansson

Administratör båtplatser, sjöbodar och bryggor

 

rosita.johansson@sotenas.se

0523 - 66 47 58