Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Hovenäsets båthamn

Hovenäsets småbåtshamn

På Hovenäset finns det idag ca 150 kommunala båtplatser.

Hamnområdena förvaltas av kommunen som svarar för skötsel, underhåll, uthyrning av båtplatser och uppställningsplatser.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Mats Jacobsson

Hamntillsyningsman Hovenäset 

 

0760 - 43 54 58

Rosita Johansson

Administratör båtplatser, sjöbodar och bryggor

 

rosita.johansson@sotenas.se

0523 - 66 47 58