Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Hasselösunds båthamn

Hasselösunds småbåtshamn

På Hasselösund finns det ca 180 kommunala båtplatser.

Hamnområdena förvaltas av kommunen som svarar för skötsel, underhåll, uthyrning av båtplatser och uppställningsplatser.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Nisse Olsson

Hamntillsyningsman Hasselösund 


0702 - 06 06 47

Rosita Johansson

Administratör båtplatser, sjöbodar och bryggor

 

rosita.johansson@sotenas.se

0523 - 66 47 58