Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Lotteritillstånd

Lotteritombola.

Lotterier är, och har länge varit, en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i spellagen och spelförordningen. För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. Hos kommunen ansöker föreningen endast för registreringslotterier, övriga tillstånd ansvarar spelinspektionen för.


För att en förening ska kunna ansöka om lotteritillstånd samt registrera lotteri krävs det att föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. Ansökan om registrering görs till Sotenäs kommun. All annan tillståndsgivning görs hos Spelinspektionen


Registrering av lotteri enligt 6 kap. 9§ i spellagen (tillstånd för fem år)


Vid varje ansökan om registrering ska följande handlingar alltid bifogas:


  • Ansökan på särskild blankett.


  • Protokollsutdrag innehållande beslut om att ansöka om registrering för lotteri, förslag till lotteriföreståndare (godkännes av tillståndsmyndigheten) samt tidsangivelse.
  • Stadgar och verksamhetsberättelse.

Krav för registrering:


  • Lotterierna inte bedrivs från fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
  • Insatsernas sammanlagda belopp, i de lotterier som anordnas under treårsperioden, uppgår till högst 20 basbelopp.Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50 % av totala insatsbeloppet. (4 kap. 7 § spelförordningen [2018:1475])


Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs.


Lotterierna bedrivs inom den kommunen där föreningen är verksam.

Det finns en utsedd kontaktperson för lotteriet.


Värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp. (2022 :48 700kr)


Mer information om registreringslotterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Registrering eller licens krävs inte för alla lotterier

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

För mer information, se spellagen


Avgifter:


Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9§ i lotterilagen: 300 kr.Registrering eller licens krävs inte för alla lotterier


En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.


Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.


För mer information, se spellagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Redovisning


Efter avslutat lotteri ska lotteriet redovisas till Fritidsavdelningen på redovisningsblanketten senast 30 dagar efter försäljningsslut.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll