Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Häckar & buskage

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten. Det är enkelt om du känner till de här enkla sakerna om växtligheten och sikten


Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Här får du några tips som förbättrar säkerheten.

Du som har utfart mot gata

Våra lagstiftare har inte behandlat dig med tomtutfart speciellt. Men vi har här på Samhällsbyggnadsförvaltningen ändå försökt få fram rekommendationer för att förbättra sikten för trafikanterna - både för dig som kör ut och de som kör förbi.


Här gäller att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Det vill säga att buskar och häckar inte är högre än 70 cm. Och, minst lika viktigt: Smyg ut med bilen eller cykeln. Det är du som kör ut som är ansvarig om något skulle hända. Ta det försiktigt!


Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 70 cm över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen.


Har du en gång- eller cykelväg som korsar en gata utanför din tomt? Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 5 meter inpå gång- eller cykelvägen men fortfarande 10 meter utmed gatan. Ut och klipp om detta gäller dig!


Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna:


  • Över gångbana: minst 2,5 m.
  • Över cykelväg: minst 3,2 m.
  • Över körbana: minst 4,6 m.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll