• Rör inte våra framtida humrar

    Nu är det snart hummerpremiär! Sotenäs kommun har under tre år i ett hummeryngelprojekt satt ut 7 000- 8 000 hummeryngel!

Läs mer på www.sotenas.se