• Översvämning vid Stranderängs bro

    Så kan vägen mellan Kungshamn och E6 bli bättre

    Att höja vägbanan och räta ut kurvan vid Stranderängs bro och att räta ut kurvan vid Långöns vatten. Det är två saker som Trafikverkets åtgärdsvalsstudie föreslår för att göra vägen bättre mellan Kungshamn och E6.

Läs mer på www.sotenas.se