• 2018-09-21 07.02

    Vädjan till hummerfiskare

    Dags för hummerpremiär! Sotenäs kommun gör en vädjan till alla hummerfiskare.

Läs mer på www.sotenas.se