• 2018-10-19 09.08

    Ny ordförande i kommunfullmäktige

    Torsdagen den 18 oktober har kommunfullmäktige valt Helene Stranne (M) till kommunfullmäktiges ordförande.

Läs mer på www.sotenas.se