Solhagens förskola

Blåbäret 0523 - 66 42 79

Smultronet 0523-66 42 78

Jordgubben 0523 - 66 42 83

Lingonet 0523 - 66 42 82

Hallonet 0523 - 66 42 85

Björnbäret 0523 - 66 42 81