Solhagens förskola

Blåbäret 0523 - 66 42 79

Smultronet 0523 - 66 42 82

Jordgubben 0523 - 66 42 78

Lingonet 0523 - 66 42 83

Hallonet 0523 - 66 42 85

Björnbäret 0523 - 66 42 81