Skolans köksenheter

Sotenässkolan 0523-66 46 17

Hunnebostrands skola 0523-66 42 33

Bovallstrands skola 0523-66 42 23

Smögens skola 0523-66 42 08