Rosita Johansson

Administratör båtplatser, sjöbodar och bryggor

 

rosita.johansson@sotenas.se

0523 - 66 47 58