Peter Hemlin (M)

Kommunfullmäktiges

ordförande

 

peter.hemlin@sotenas.se

0705 - 57 00 08