Nina Roos

Chef

Omsorgsförvaltningen

 

nina.roos@sotenas.se

0523 - 66 45 50