Lena Hallgren

Förskolechef Bovallstrands förskola, Väjerns förskola & Smögens förskola

 

lena.hallgren@sotenas.se

0523 - 66 46 46