Katarina Torstensson

Studie-och yrkesvägledare

Grundskola


katarina.torstensson@sotenas.se

072-23 00 442