Karina Rödström

Förskolechef Solhagens förskola Valbergets förskola & Annan pedagogisk verksamhet

 

karina.rodstrom@sotenas.se

0523 - 66 42 76