JUBILEUMSÅRET

Sotenäs kommun fyller 50 år

 

jubileum@sotenas.se