DAVID FRANSSON

Chef Plan- och byggenheten

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växel