Bernt Säll

 Arbetsledare hamn, badplatser och parker

 

bernt.sall@sotenas.se

070-2136575