Bernt Säll

 Arbetsledare hamn, badplatser och parker


bernt.sall@sotenas.se

0523- 66 47 83