Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Hygienlokaler

Fyll i en bildbeskrivningstext

Med hygienlokaler menas lokaler där man utför hygienisk
behandling. Miljöenheten bedriver tillsyn över sådana lokaler. Exempel är hud- och fotvårdare, tatuerare, solarium med flera.

 

Anmälan

Om du funderar på att starta ny verksamhet eller byta lokal för
befintlig verksamhet kan en anmälan behöva göras. Anmälningsplikten har de senaste åren minskat i omfattning. Numera gäller det enbart verksamheter som i sin behandling använder skärande eller stickande verktyg. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Även solarium, simbassänger och bubbelpooler är anmälningspliktiga. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt kontakta miljöenheten.

När du anmäler en hygienisk verksamhet ska din anmälan har kommit in till miljöenheten minst sex veckor innan verksamheten startar.

 

Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält måste du betala en miljösanktionsavgift.

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det finns goda rutiner för städning, hygien, kemikalieförvaring etc.

 

Egenkontroll

Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner nedskrivna i ett så kallat egenkontrollprogram.

 

Tänk på att även kontrollera med kommunens bygglovsavdelning om du behöver bygglov för ändring av lokalens användning, uppsättning av skylt eller dylikt. Planerar du att ha någon form av matservering eller försäljning av livsmedel ska du kontakta en livsmedelsinspektör för att få veta vilka regler det finns om detta.  

Publicerad: 2017-05-05 14.45

Senast ändrad: 2018-06-19 13.02

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial