Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Workshop om hållbarhet

Deltagarna i workshopen deltog i diskussionsgrupper om kommunens framtida hållbarhetsarbete.

Hur ska Sotenäs kommuns hållbarhetsarbete se ut i framtiden?

Politiker och tjänstemän genomförde tidigare i veckan en hållbarhetsworkshop tillsammans, där man gick igenom nuläge, framtidsfrågor och utmaningar.
”Kommunfullmäktige har tagit beslut om att kommunen ska ta fram en hållbarhetsstrategi och den här workshopen är ett avstamp inför arbetet med strategin. Det vi har kommit fram till idag är ett bra material att jobba med” sade Eva Abrahamsson, (M), ordförande för miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Tjänstemän fick redovisa hur kommunen arbetar med hållbarhet idag inom till exempel kostenheten, folkhälsoarbetet och Sotenäs Symbioscentrum.
Under eftermiddagen delades deltagarna upp i grupper som diskuterade hur kommunen ska arbeta för att bli mer hållbar.
För att lyckas är det viktigt att värna om den unika naturen som Sotenäs har, det var alla diskussionsgrupper överens om, men det behövs också en hållbar livsmedelsproduktion och en hållbar turism.
”Vi ska nu ta fram en processbeskrivning om hur vi ska kunna fullfölja detta arbete och sedan ska vi arbeta i partierna och med våra medarbetare för att ta fram en hållbarhetsstrategi som ska bli ett styrande dokument för alla nämnder” sade kommunfullmäktiges ordförande Peter Hemlin (M) när workshopen var avslutad.

 

För mer information kontakta:

Elinor Hansson, miljöstrateg

Telefon: 0523-66 40 26

Mejl: elinor.hansson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65